PTSS en TRAUMA

Bepaalde gebeurtenissen in je leven kunnen een grote impact op je hebben. Wanneer nare ervaringen niet worden verwerkt, kunnen er psychische klachten ontstaan. Vaak gaat dit om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die steeds naar boven komen. Dit kan zich uiten in nachtmerries, flashbacks en herbelevingen, voortdurende stressbeleving zoals lichtgeraakt zijn, overspannen, gespannen spieren, opvliegend, op je hoede zijn, waakzaam, het gevoel hebben dat er iets ergs kan gebeuren, angstgevoelens, zaken vermijden zoals openbaar vervoer of drukke omgeving, niet meer kunnen ontspannen of genieten en afvlakken van gevoel en schrik- en vermijdingsreacties. Dit zijn allemaal normale reacties op ongewone gebeurtenissen.

 

Deze symptomen bij elkaar worden ook wel PTSS (post-traumatische stress-stoornis) genoemd. Posttraumatische stress kan ontstaan na een verkeersongeval, een natuurramp, seksueel geweld (incest, verkrachting, ongewenste intimiteiten), oorlogsgeweld, een overval, pesterijen, familiaal geweld, gebrek aan steun in de kindertijd.

 

Om trauma te verwerken is vaak een behandeltraject nodig. Het is echter ook mogelijk in 1 behandeling een positieve beweging en heling op gang te brengen.

 

Jaren kan je blijven rondlopen met de belastende gevolgen. Tot het moment dat het je dagelijks functioneren zodanig beïnvloedt en je voelt dat je uit deze 'overleefmodus' wil stappen.

 

Op het moment dat je je angsten niet meer weg duwt en aan gaat kijken, zal je ontdekken dat er niets is om bang voor te zijn. Hoe doe je dat dan? Angst komt vaak naar boven als je alleen bent of als je wakker ligt 's nachts al dan niet samengaand met je onveilig voelen. Om er alleen mee aan de slag te gaan, is dan best lastig.

 

'Op het moment dat je beseft, dat alleen jij de sleutel bent om iets aan je probleem te doen, ben je hier op de juiste plek.'

 

Heling kan alleen plaatsvinden op een plek waar je je veilig voelt. Pas dan kan je je openen voor heling.
In mijn praktijk heb ik de afgelopen jaren diverse mensen begeleid bij het opruimen van ballast.

 

Tijdens een sessie wordt het zelfgenezend vermogen in je lichaam ondersteund. Iedere behandeling werkt door op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

 

Soms in een behandeltraject nodig. Ook  1 behandeling kan al een positieve beweging en heling brengen in jezelf waardoor je zelf weer verder kan.

 

POSTTRAUMATISCHE SYMPTOMEN VALLEN IN GROTE LIJNEN ONDER 3 CATEGORIEËN:

overprikkeling, het trauma dat ervaringen in het heden blijft kleuren en de vormen van bevroren of verdoofd zijn .

Overprikkeling betekent dat het alarmsysteem altijd in zekere mate blijft aanstaan en aanzet tot 'doen'. Het getraumatiseerde individu is altijd in een actieve staat en kan geen rust vinden. Het sympathische zenuwstelsel, het deel van het autonome zenuwstelsel dat aanzet tot actie is altijd online. Die ononderbroken staat van 'moeten alert zijn' gaat ook verder tijdens de nacht en zorgt dan voor vaak wakker worden.

De tweede reeks symptomen heeft te maken met het trauma dat altijd onbewust op de achtergrond aanwezig blijft alsof het nu gebeurt. Dat uit zich bijvoorbeeld in een constante staat van angstigheid zonder aantoonbare reden. Het is een vorm van 'geheugen zonder woorden' vergelijkbaar met de preverbale periode uit de kindertijd. Het lichaam voelt iets maar het bewustzijn kan het niet benoemen. Een neveneffect van de constante aanwezigheid op de achtergrond van de trauma imprint is de onbewuste neiging tot reproduceren van het trauma, zoals seksueel misbruikte personen die in de prostitutie verzeilen of slachtoffers van fysiek trauma zoals een natuurramp of een ongeval die onbewust gevaarlijke situaties blijven opzoeken of veroorzaken. Een verklaring die breed wordt aangenomen is dat dit onbewuste pogingen zijn om 'deze keer wel de dingen onder controle te krijgen' of als je wilt onbewuste pogingen om te helen.

En dan is er de derde groep van symptomen die te maken hebben met de bevriezingsrespons: niet kunnen denken, niet kunnen beslissen, niet kunnen tot actie komen, zelfverdoving, dissociatie, psychologische verlamming... Om het leven enigszins onder controle te krijgen maken traumaslachtoffers die vastzitten in machteloosheid zichzelf en hun leven kleiner. Dat uit zich bijvoorbeeld ook in het niet maken van plannen en het verlies van het vermogen om een droom te hebben voor de toekomst. De derde groep symptomen kan zich ook manifesteren als 'leven in een fantasiewereld' en ook in wat bekend staat als de 'spirituele bypass'. Met andere woorden: dissociatie van de wereld van de feiten.

Op basis van deze korte beschrijving kun je voor jezelf een ruw idee vormen hoeveel mensen wel een vorm van PTSS hebben... Veel meer dan meestal beseft wordt.

Bron tekst: J. Bommerez